Śląska Szkoła Ikonograficzna

Śląska Szkoła Ikonograficzna jest wspólnotą chrześcijan, którzy pogłębiają swoją przynależność do Jezusa Chrystusa poprzez pisanie (malowanie) ikon, poznawanie duchowości chrześcijańskiego Wschodu, oraz ascezę mającą na celu jak najwierniejsze upodobnienie się do obrazu, jaki Bóg zawarł w człowieku w dziele stworzenia, którego szczytem i celem jest Jezus Chrystus.

Arenga Statutu Śląskiej Szkoły Ikonograficznej

  1. Miłość, od której pochodzi wszelkie prawdziwe Piękno, Dobro, Prawda, Wolność, Pokój, Sprawiedliwość, stoi u początku każdego powołania i każdej twórczości, zwłaszcza ikonograficznej.
  2. Owa Przedwieczna Miłość, która wszystko stworzyła, przyjęła konkretny kształt w Osobie „Słowa, które Ciałem się stało” (J 1,14), Jezusa Chrystusa, „który jest Ikoną Boga niewidzialnego” (Kol 1,15).
  3. To Jego Oblicze Przedwiecznej Mądrości, która stworzyła wszystko, kontempluje Kościół w każdym bycie i w każdej ikonie.
  4. W ikonie fragment materii, przekształcony rękami człowieka, ukazuje ostateczny cel, kierunek, sens i przeznaczenie Kosmosu, jakim jest „zjednoczenie wszystkiego w Chrystusie jako Głowie” (Ef 1,9), „uchrystusowienie Kosmosu”, odkrycie Chrystusowego Oblicza w całej rzeczywistości stworzonej, przekształcenie się w Chrystusa.
  5. Autorem ikon jest Kościół. We wspólnocie i w łonie Kościoła tworzone są ikony.
  6. Grupa Ikonopisarzy zgromadzona w Szkole jest wspólnotą nieustannie dziękującą Duchowi Świętemu za wszelkie dary, zwłaszcza dar ikonopisarstwa. Jest to wspólnota uczniów oczekujących przyjścia swego Pana na Gody Baranka (Ap 19-22), mających przeczucie eschatycznego celu Kościoła, wołających wraz z Bogarodzicą „Maranatha!, Przyjdź Panie Jezu. Amen” (1 Kor 16,22; Ap 22,20).

Rekolekcje Adwentowe 2016

Rekolekcje Adwentowe dla Ikonografów całego Śląska oraz Szanownych Gości odbędą się od 5 do 7 grudnia 2016 w czasie Mszy Świętych wieczornych w nowowybudowanym kościele pw. Św. Józefa Robotnika w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 187 (http://www.swjozef.bytom.pl/).
5 grudnia (poniedziałek) odbędzie się ryt wprowadzenia na Urząd Ikonografa tych adeptów, którzy jeszcze w tym rycie nie uczestniczyli. W tym celu kandydaci mają się skontaktować miesiąc wcześniej z Rektorem Śląskiej Szkoły Ikonograficznej ks. drem hab. Dariuszem Klejnowskim-Różyckim (dkr@uni.opole.pl). Jeżeli dotyczyło by to kandydatów z innych ośrodków ikonopisarskich niż zabrzański oddział Śląskiej Szkoły Ikonograficznej, to konieczne jest także pisemne polecenie i opinia prowadzącego daną wspólnotę ikonopisarzy.
7 grudnia (środa) będzie poświęcenie ikon, które przyniosą Ikonopisarze jako owoc swojej pracy. Ikonopisarze złożą przed Mszą Świętą ikony u stóp ołtarza, a poświecenie będzie w rycie bizantyjskim według "Rytuału ikonopisarskiego".
Po rekolekcjach ks. Proboszcz Rafał Sierla zaprasza na plebanię prowadzących poszczególne ośrodki ikonopisarskie na Śląsku, abyśmy się spotkali i omówili wspólne sprawy.
Zachęcam do zainteresowania się już kursami, w tym z teologii ikony, planowanym na 2017 r. z wielkim plenerem w Głębinowe.
Dodatkowe informacje:
http://wt.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/09/informator-kursy.pdf
http://wt.uni.opole.pl/oferta-kursow-doskonalacych-na-wydziale-teologicznym/

Rekolekcje Wielkopostne 2017

Na Rekolekcje Wielkopostne zapraszamy wszystkich Ikonografów w dniach od 6 do 8 marca 2017 w czasie wieczornych Mszy Świętych. W ostatnim dniu zostaną poświęcone ikony w rycie bizantyjskim, przyniesione przez Ikonopisarzy. 
Miejsce (kościół), w którym odbędą się rekolekcje będzie podane w późniejszym terminie.

Warsztaty w roku akademickim 2016/2017

W roku akademickim 2016/2017 Śląska Szkoła Ikonograficzna nie będzie organizowała warsztatów stacjonarnych, a jedynie wakacyjne. Warsztaty będą organizowane we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego jako kurs doskonalący. Więcej informacji można znaleźć na stronie WT UO .
Wstępny plan zajęć, terminy, koszty są dostępne tutaj. Jest to propozycja dla tych osób, które po raz pierwszy stykają się ze Śląską Szkołą Ikonograficzną i jest równoznaczna z podjęciem kursu doskonalącego na WT UO. Dla Absolwentów ŚSI różnych stopni i cyklów warunki uczestnictwa są podane tutaj.