Śląska Szkoła Ikonograficzna

Śląska Szkoła Ikonograficzna jest wspólnotą chrześcijan, którzy pogłębiają swoją przynależność do Jezusa Chrystusa poprzez pisanie (malowanie) ikon, poznawanie duchowości chrześcijańskiego Wschodu, oraz ascezę mającą na celu jak najwierniejsze upodobnienie się do obrazu, jaki Bóg zawarł w człowieku w dziele stworzenia, którego szczytem i celem jest Jezus Chrystus.

Wielki Plener SSI Głębinów 2017


Wyłącznie dla Absolwentów Śląskiej Szkoły Ikonograficznej organizowany jest Wielki Plener SSI Głębinów 2017.


Odbędzie się w Głębinowie koło Nysy w dniach od 1 do 8 lipca 2017 w ośrodku rekolekcyjnym „Rybak” http://www.rybak.nysa.pl/.
Koszt całości ok. 675 zł z noclegiami i pełnym wyżywieniem;

Aby uczestniczyć w plenerze należy:
1) Wpłacić 200 zł zaliczki na konto ING Bank Śląski SA 47105014901000009030496492 Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowego „Rybak” 18b, 48-300 Głębinów, w tytule: Plener Ikony 2017. (Resztę kwoty 475 zł wpłaca się w ośrodku na początku pleneru)
2) Pobrać, wypełnić formularz i przesłać w wersji papierowej na adres SSI (jest to konieczny warunek uczestnictwa w Plenerze!) Kliknij, aby pobrać formularz na Wielki Plener Głębinów 2017

Na plener można zabrać ze sobą bliskich na wczasy, którzy nie będą uczestniczyć w plenerze. Koszt 675 zł. Zaliczkę 200 zł należy wpłacić za nich do Ośrodka „Rybak”, jak w punkcie 1 i 2.

Przedłużony termin zgłoszeń do 03.05.2017. Kontaktować się z ks. Dariuszem dspjkr@gmail.com. Taka szansa może się już nie powtórzyć! ;-)

Arenga Statutu Śląskiej Szkoły Ikonograficznej

  1. Miłość, od której pochodzi wszelkie prawdziwe Piękno, Dobro, Prawda, Wolność, Pokój, Sprawiedliwość, stoi u początku każdego powołania i każdej twórczości, zwłaszcza ikonograficznej.
  2. Owa Przedwieczna Miłość, która wszystko stworzyła, przyjęła konkretny kształt w Osobie „Słowa, które Ciałem się stało” (J 1,14), Jezusa Chrystusa, „który jest Ikoną Boga niewidzialnego” (Kol 1,15).
  3. To Jego Oblicze Przedwiecznej Mądrości, która stworzyła wszystko, kontempluje Kościół w każdym bycie i w każdej ikonie.
  4. W ikonie fragment materii, przekształcony rękami człowieka, ukazuje ostateczny cel, kierunek, sens i przeznaczenie Kosmosu, jakim jest „zjednoczenie wszystkiego w Chrystusie jako Głowie” (Ef 1,9), „uchrystusowienie Kosmosu”, odkrycie Chrystusowego Oblicza w całej rzeczywistości stworzonej, przekształcenie się w Chrystusa.
  5. Autorem ikon jest Kościół. We wspólnocie i w łonie Kościoła tworzone są ikony.
  6. Grupa Ikonopisarzy zgromadzona w Szkole jest wspólnotą nieustannie dziękującą Duchowi Świętemu za wszelkie dary, zwłaszcza dar ikonopisarstwa. Jest to wspólnota uczniów oczekujących przyjścia swego Pana na Gody Baranka (Ap 19-22), mających przeczucie eschatycznego celu Kościoła, wołających wraz z Bogarodzicą „Maranatha!, Przyjdź Panie Jezu. Amen” (1 Kor 16,22; Ap 22,20).

Rekolekcje Wielkopostne 2017

Na Rekolekcje Wielkopostne zapraszamy wszystkich Ikonografów w dniach od 13 do 15 marca 2017 w czasie wieczornych Mszy Świętych o godz. 18.00. W ostatnim dniu zostaną poświęcone ikony w rycie bizantyjskim, przyniesione przez Ikonopisarzy. 
Rekolekcje odbędą się w kościele pw. Św. Józefa Robotnika w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 187 (http://www.swjozef.bytom.pl/).

Tematem rekolekcji będą 3 wielkie święta żydowskie, które obchodził Pan Jezus, a które znajdują swoją kontynuację w chrześcijaństwie i w ikonach: Pesach - Wielkanoc, Szawuot - Zesłanie Ducha Świętego i Sukkot (nie ma odpowiednika w świętach chrześcijańskich). Dla Izraela są to święta pielgrzymie, podczas których należało udać się do Jeruzalem. Pan Jezus niejednokrotnie pielgrzymował w czasie tych świąt i wiele swoich wypowiedzi umieścił w ich kontekście.
W środę po Mszy Świętej z nauką spotkanie Senatu SSI w salce na plebani.

Rekolekcje Adwentowe 2016

Rekolekcje Adwentowe dla Ikonografów całego Śląska oraz Szanownych Gości odbędą się od 5 do 7 grudnia 2016 w czasie Mszy Świętych wieczornych rozpoczynających się o godz. 18.00 w nowowybudowanym kościele pw. Św. Józefa Robotnika w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 187 (http://www.swjozef.bytom.pl/).

Tematem rekolekcji będzie okton logismoi, czyli o ośmiu myślach (pokusach, demonach, wadach) Ewagriusza z Pontu. Jest to pierwszy usystematyzowany katalog myśli, którymi posługuje się demon, aby skłonić duszę do upadku.

5 grudnia (poniedziałek) odbędzie się ryt wprowadzenia na Urząd Ikonografa tych adeptów, którzy jeszcze w tym rycie nie uczestniczyli. W tym celu kandydaci mają się skontaktować miesiąc wcześniej z Rektorem Śląskiej Szkoły Ikonograficznej ks. drem hab. Dariuszem Klejnowskim-Różyckim (dkr@uni.opole.pl). Jeżeli dotyczyło by to kandydatów z innych ośrodków ikonopisarskich niż zabrzański oddział Śląskiej Szkoły Ikonograficznej, to konieczne jest także pisemne polecenie i opinia prowadzącego daną wspólnotę ikonopisarzy.
6 grudnia nauka odbedzie się po Mszy Świętej (nie jako kazanie), ze względu na Świętego Mikołaja, który przyjdzie w czasie Mszy do dzieci.
7 grudnia (środa) będzie poświęcenie ikon, które przyniosą Ikonopisarze jako owoc swojej pracy. Ikonopisarze złożą przed Mszą Świętą ikony u stóp ołtarza, a poświecenie będzie w rycie bizantyjskim według "Rytuału ikonopisarskiego".
Po rekolekcjach ks. Proboszcz Rafał Sierla zaprasza na plebanię prowadzących poszczególne ośrodki ikonopisarskie na Śląsku, abyśmy się spotkali i omówili wspólne sprawy.

Zachęcam do zainteresowania się już kursami, w tym z teologii ikony, planowanym na 2017 r. z wielkim plenerem w Głębinowe.

Dodatkowe informacje:
http://wt.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/09/informator-kursy.pdf
http://wt.uni.opole.pl/oferta-kursow-doskonalacych-na-wydziale-teologicznym/

Zgłoszeni kandydaci na wprowadzenie na Urząd Ikonografa:
Bogna Adamczyk
Ewelina Burek-Kostka
Aleksandra Filipiak
Henryk Metz
Barbara Piotrowska

Okton logismoi

Okton logismoi - temat rekolekcji adwentowych dla ikonografów
Bycie chrześcijaninem to przynależność do Chrystusa i jednocześnie walka ze wszystkim tym, co nam przeszkadza w komunii z Nim. Jest to ciągła walka o wolność. Polega ona na rozpoznaniu wszystkiego tego, co nam przeszkadza w osiągnięciu tej wolności. Chrześcijanie walczą z grzechem, złem, piekłem, szatanem, śmiercią i wszystkim, co do złego prowadzi. Wchodzić w niewolę zła można na różne sposoby, a Tradycja wypracowała różne pomoce, które pomagają nam rozpoznać zło w nas. W tym celu papież Grzegorz I Wielki w VI w. ułożył listę 7 grzechów głównych: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, obżarstwo, gniew, lenistwo. Posłużył się listą św. Jana Kasjana z V w., a Jan Kasjan skopiował ją od Ewagriusza z Pontu z IV w. Ewagriusz obserwował naturę ludzką, w jaki sposób jest kuszona poprzez złe myśli, demony, które nazwał logismoi, i wyliczał ich 8: obżarstwo, nieczystość, chciwość, gniew, smutek, acedia, próżność, pycha. Widział na przykładzie mnichów, że człowiek jest najpierw kuszony do konsumpcji, pożerania wszystkiego, używania życia, chce wszystkiego zasmakować (demon obżarstwa). Następny demon podpowiada, że świat nie wystarczy: trzeb użyć drugiego człowieka i samego siebie, aby skosztować jeszcze więcej, i zaczyna się traktować drugiego jak rzecz (prostytucja, niewolnictwo). Był to demon nieczystości. Za tym demonem podąża inny, który podpowiada, że nie wystarczy używać, trzeba to wszystko mieć, posiadać i wszystko ma być moje i w taki sposób, jak ja tego chcę (demon chciwości). Jednak ani nie da się skonsumować świata ani człowieka tak jak się chce, ani ich posiąść, więc człowiek się denerwuje, złości, obraża na wszystko (demon gniewu). Gdy nasza energia się wyczerpuje w gniewie, i widzimy, że gniew niczego nie zmienił, to dopada nas demon smutku. Jeśli smutek się pogłębia, wtedy przychodzi do nas demon acedii: zniechęcenia, lenistwa, znużenia i najchętniej ucieklibyśmy od wszystkiego. Gdy jednak odejdzie ten demon, wtedy chcemy, aby nas doceniono, zachwycano się nami i budujemy swą wartość na opinii innych – to demon próżności. Za nim następuje demon pychy, który prowadzi nas do przekonania, że sami sobie wszystko zawdzięczamy, naszej pracy i wielkości, nawet nie Panu Bogu. On najwyżej ma nas za to wynagrodzić. Trzeba te wszystkie złe myśli demonów rozpoznać w sobie i się od nich uwalniać.Okton logismoi

Warsztaty w roku akademickim 2016/2017

W roku akademickim 2016/2017 Śląska Szkoła Ikonograficzna nie będzie organizowała warsztatów stacjonarnych, a jedynie wakacyjne. Warsztaty będą organizowane we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego jako kurs doskonalący. Więcej informacji można znaleźć na stronie WT UO .
Wstępny plan zajęć, terminy, koszty są dostępne tutaj. Jest to propozycja dla tych osób, które po raz pierwszy stykają się ze Śląską Szkołą Ikonograficzną i jest równoznaczna z podjęciem kursu doskonalącego na WT UO. Dla Absolwentów ŚSI różnych stopni i cyklów warunki uczestnictwa są podane tutaj.